tookorraldus_p1_w150.jpgOma töös asetame põhirõhu hambahaiguste ennetamisele, varajasele diagnoosile ja ravile ning suuõõne hügieenivõtete õpetamisele lähtudes Põhja-Euroopa hambahaiguste profülaktika kogemustest. Seega pole meie eesmärk kindlasti mitte n.ö. „drill, fill and bill", vaid see, et patsient omandaks elementaarsed teadmised suuõõne hügieenist ja õigetest toitumisharjumustest ning suudaks end edaspidi välditavatest hambahaigustest säästa.

Ravile tulles kuulame kõigepealt ära patsiendi enda soovid ja ootused ja seejärel hindame võimalikult täpselt hetkeolukorra. Sellest lähtuvalt koostame individuaalse raviplaani ja arutame patsiendiga läbi ka võimalikud alternatiivid.

Oleme veendunud, et mitte keegi ei pea arsti juures oma hammaste olukorda häbenema. Professionaalidena oleme näinud praktiliselt kõike ja valdavale enamusele olukordadest ka patsientirahuldava lahenduse leidnud. Raviprotsessis peame eriti tähtsaks arsti ja patsiendivahelist koostööd ning vastastikust mõistmist ja usaldust.

Lagunemine, mis on suus toimunud aastakümnetega, ei pruugi alati olla ravitav mõne kuuga, vaid võib võtta aastaid. Kui ka lõpliku ideaalse lahenduseni jõudmine peaks võtma aastaid, ei tähenda see patsiendi jaoks vahepeal hambutuna olemist; tänapäevased ravitehnilised võtted võimaldavad erinevaid ajutisi esteetilisi lahendusi, mis tagavad patsiendile komfordi ja privaatsuse.

 
Rass ja Scotter OÜ, Vääna 7, Tallinn, tel. 6462 212